| 4 september 2017 |

Artikel: Alignment verandert samenwerking en doelrealisatie


Het klinkt eenvoudig: een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die werken aan hetzelfde doel. In de praktijk blijkt dat toch soms lastig. Tal van organisaties stellen bijvoorbeeld de klant, cliënt of patiënt centraal. Of ze willen terug naar de bedoeling, waarom ze op aarde zijn. Maar het daadwerkelijk invulling geven hieraan, komt onvoldoende tot stand. Alignment is nodig, maar de vraag is hoe dat tot stand kan komen.

Waar alignment toe moet leiden en hoe dat feitelijk gebeurt, is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort organisatie, de sector, context, historie, levensfase, aanwezige mensen, ambitie, het leiderschap én de eigen purpose. Dat neemt niet weg dat in meer generieke zin organisaties, ondernemingen en instellingen bij het werken aan alignment een aantal maatstaven en coördinaten in acht kunnen nemen.

Lees hier het hele artikel in Holland Management Review.