Besturing

Doelstellingen van een organisatie worden niet vanzelfsprekend gerealiseerd door ze op papier te zetten. De inzet van mensen en middelen is een bewuste afweging en moet gericht gecoördineerd worden. Besturing en besturende processen vormen daarmee het dynamische hart voor doelrealisatie: de ‘alignment’ van alle processen en activiteiten met de beoogde resultaten en doelstellingen. Wij helpen bestuurders en leidinggevenden doelgericht, doelbewust en systematisch te coördineren zodat zij in staat zijn om te leren en (bij) te sturen. Zo zijn zij ‘in control’ over het reilen en zeilen binnen de organisatie.