Gedrag en cultuur

Vaak wordt ‘de cultuur’ aangevoerd als verklaring voor het niet realiseren van noodzakelijke of gewenste veranderingen. Dit is een begrijpelijke reflex, maar geeft onvoldoende aangrijpingspunten voor het werken aan gedragsverandering. Daarom is het van belang om allereerst te begrijpen hoe (on)gewenst gedrag binnen organisaties tot stand komt: wat zijn de dieperliggende oorzaken? In onze aanpak hebben wij aandacht voor zowel impliciete en ervaringsnabije praktijken (‘hoe het echt werkt’) als expliciete en tastbare afspraken in de organisatie (‘hoe het is bedacht’). Vanuit dit inzicht ontstaan aangrijpingspunten voor duurzame gedragsverandering en creëren we stapsgewijs beweging vanuit bestaande aannames en opvattingen.