Onderzoek en evaluatie

Soms is het wenselijk om een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar een probleem of knelpunt in de organisatie. Daar kan een directe aanleiding voor zijn, bijvoorbeeld tegenvallende resultaten, een vastlopende samenwerking of een mogelijk conflict. Andere keren wil een opdrachtgever evalueren in hoeverre zijn strategie of organisatiestructuur nog effectief is en bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Op basis van een zorgvuldig ontwerpproces met betrokkenen voeren wij deze onderzoeken en evaluaties uit. Wij zorgen ervoor dat de uitkomsten voor de organisatie aangrijpingspunten bieden om effectief de volgende stap te kunnen zetten.