Opleiding

 
TEN HAVE Change Management verzorgt op dit moment de volgende opleiding:

  • Professionaliseren van adviseurs: Betere realisatie van verandering

 

Professionaliseren van adviseurs: Betere realisatie van verandering

Naarmate verandervraagstukken complexer worden, neemt de behoefte aan veranderkundige expertise en slagkracht toe. In het huidige klimaat staan de budgetten onder druk en is de speelruimte van een organisatie vaak beperkt. Waar vroeger externe adviseurs werden ingehuurd voor tal van vraagstukken, kiezen veel organisaties er nu voor om de benodigde capaciteit in eigen huis te organiseren met adviseurs uit de eigen organisatie. Door eigen adviseurs te ontwikkelen, zijn zij beter in staat veranderingen te begeleiden zodat deze succesvoller worden gerealiseerd.

TEN HAVE Change Management speelt hierop in met gerichte inhouse-opleidingen, op maat gemaakt voor leidinggevenden en interne adviseurs waardoor zij uitgerust worden met de nieuwste onderbouwde kennis en inzichten op het gebied van change management. Het verbinden van die kennis en inzichten met vraagstukken uit de eigen praktijk, zorgt ervoor dat eigen adviseurs hun rol sneller, doeltreffender en professioneler kunnen invullen.

Klik hier voor meer informatie of als u vragen heeft over de precieze mogelijkheden van inhouse-opleidingen voor uw organisatie en uw medewerkers, dan kunt u contact opnemen met Stefan Smit via ons Office Management.

Office Management
E: office@tenhavecm.com
T: +31 (0)30 8 90 63 90