Organisatie­ontwerp

Hoe je een organisatie ook typeert, elke organisatie heeft een bepaalde structuur en inrichting. Veranderingen in de omgeving, een nieuwe missie en/of strategie of knelpunten in de organisatie kunnen aanleiding zijn om deze aan te passen. Met onze opdrachtgevers werken wij op systematische wijze – van hoofdontwerp naar detailontwerp – aan de juiste ordening en verbinding van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en overlegstructuren. We ontwerpen de organisatie die in de specifieke situatie en context van onze opdrachtgever nodig is, waarbij we gebruik maken van recente inzichten (zoals zelfsturing, agile en/of wendbaar organiseren) en van klassieke best practices (waaronder van Mintzberg, Keuning, Campbell & Goold). Een diagnose van de effectiviteit van het huidig ontwerp maakt altijd onderdeel uit van onze aanpak. Wij kunnen tevens het proces begeleiden van implementatie van een organisatieontwerp.