Strategische samenwerking, fusies en overnames

Om in bepaalde markten blijvend concurrentievoordeel te bieden, kan het voor een organisatie verstandig zijn om samenwerking te zoeken. Dit varieert van strategische samenwerking tot een fusie of overname. Hierdoor krijgt de organisatie structureel toegang tot (complementaire) competenties van (een) andere partij(en) en kunnen de kansen in de markt worden vergroot. Strategische samenwerking vraagt investeringen van alle samenwerkingspartners, die wederzijds verplichtingen aangaan. Vanuit onze expertise ontwerpen wij met onze opdrachtgevers een passende aanpak en begeleiden wij de implementatie van deze veelal complexe trajecten.