| 1 juni 2004 | Steven & Wouter ten Have

Het boek verandering

Over het doordacht werken aan de organisatie

Het Boek Verandering presenteert de belangrijke principes en kernkennis van organisatieverandering, zonder te simplificeren of te ideologiseren. Het beoogt een belangrijk deel van de `body of knowledge’ inzichtelijk te maken en verschillende vruchtbare perspectieven met elkaar te confronteren. Het doet dat door experts en leermeesters aan het woord te laten, de belangrijkste literatuur toegankelijk en in samenhang te presenteren, en in overzichtsartikelen relevante onderwerpen uit te diepen.

De indeling is gebaseerd op vijf kernaspecten van organisatieverandering: diagnosticeren, ontwerpen, implementeren, interveniëren en monitoren.De ondertitel`Over het doordacht werken aan de organisatie’ benadrukt het belang van het `doordenken’ van situaties, scenario’s en mogelijke aanpakken, waarbij interventies zowel op beheersing en sturing gericht kunnen zijn, als op loslaten en zelfsturing. `Doordenken’ vergt een scherpe blik op de situatie, de eigen mogelijkheden en de voorhanden kennis en ervaring.

Het Boek Verandering draait rond de vraag: hoe zorg je ervoor dat de organisatie zo in elkaar steekt dat ze goed functioneert? Het boek is rijk aan inzichten en perspectieven die de basis kunnen vormen voor het eigen
leer- en afwegingsproces van managers, adviseurs en studenten — met name in situaties waarin men inzicht, keuze en actie moet koppelen.

Uitgave datum: 03/01/2005
ISBN: ISBN-10 9052615071 ISBN-13 9789052615073