Om gericht te kunnen werken aan het verder ontwikkelen en het effectief besturen van uw organisatie, is het begrijpen van de organisatie cruciaal.

Systematisch besturen

Het vertrekpunt is dat het management een goed inzicht heeft in de eigen organisatie. Met dat uitgangspunt kijken wij integraal naar de organisatie en beoordelen wij in hoeverre de organisatie in control is en wat er voor nodig is om in control te komen. De afgelopen jaren is het begrip in control nadrukkelijker deel gaan uitmaken van de taal van de manager. Dat is een goede zaak, ware het niet dat het begrip met name gekoppeld wordt aan het accountantsperspectief. Het formeel afleggen van (financiële) verantwoording en het beperken van risico’s voeren de boventoon. Veel minder aandacht is er voor wat in control betekent voor de manager die zijn organisatie goed wil besturen.

In control kan worden omschreven als ‘the ability to manage or direct’.

Bij deze definitie gaat het niet om het verantwoorden, maar juist over het kunnen besturen van de organisatie. Dat laatste vergt meer dan goed risicomanagement, laat staan dat uitsluitend achteraf verantwoording afleggen over die risico’s afdoende is. In control gaat in essentie dus meer over systematisch besturen dan over verantwoorden, en vooral over vooruitkijken in plaats van terugblikken.

Vanuit managementperspectief is het allereerst de vraag wat het vergt om echt in control te zijn en te blijven. Uiteraard kan hiermee niet worden volstaan. De vraag is ook hoe een organisatie in control kan komen. Daarbij moet aandacht worden besteed aan mogelijke barrières of belemmeringen. De meeste managers zijn immers liever in control dan out of control.

Voor de diagnose van de huidige situatie maken wij gebruik van onze SMPA-methodiek (Systematic Management Process Assessment).