SMPA-methodiek

Aan de hand van zes stappen meet de Systemic Management Process Assessment (SMPA) de mate waarin een organisatie in control is. Deze methode is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en verder gevalideerd op basis van toepassing in de praktijk.

De SMPA-methodiek:

  • is geen beheersingsmethodiek, maar een besturingsmethodiek die met een prominente plek voor feedback en leren de (veranderende) context meeneemt in de beoordeling van de meest relevante interventies
  • richt zich op de managementprocessen en de onderliggende interventies, helpt managers bij het beter besturen, in control komen en blijven en gerichter sturen op het realiseren van de doelstellingen
  • is een combinatie van vooronderzoek, diagnose en direct werken met de organisatie (profit is in the process). Ook gedurende de realisatie in de praktijk blijven wij (indien gewenst) actief betrokken
  • de activiteiten worden zo veel als mogelijk ingebed in de planning & control cyclus
  • is bij uitstek geschikt voor organisaties die de ontwikkeling willen maken van proces- naar systeemgerichte fase (ofwel in control zijn/systematisch bestuurd). De methode sluit aan bij belangrijkste principes van het INK-model, maar is op onderdelen preciezer en kent een andere scope

Terug naar Systematisch Besturen