th-model-05

Het veranderkrachtmodel

Op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek onderscheiden wij vijf factoren die invloed hebben op effectiviteit van een verandering voor mens en organisatie. Dat noemen wij Veranderkracht. Ontbreekt een factor, of overheersen de faalfactoren, dan wordt de verandering belemmerd.

Voor een toelichting op het veranderkrachtmodel en de bijbehorende methodiek klikt u hier.


 

Veranderkracht

Om gericht te kunnen werken aan de realisatie van een veranderdoel is het begrijpen van de context van de organisatie cruciaal. Met dit als vertrekpunt kijken wij samen met het management integraal naar de organisatie en de veranderopgave. Dit doen wij aan de hand van het veranderkrachtmodel. De veranderkracht van uw organisatie wordt bepaald door de verbinding tussen de verandervisie en de verandercapaciteit van uw organisatie.

Veranderkracht: integraal kijken naar en werken aan verandering

Het werken aan een organisatieverandering begint met een zorgvuldige diagnose. Met een veranderkrachtdiagnose kunnen we de gewenste verandering koppelen aan de verandercapaciteit van de organisatie. Deze diagnose maakt duidelijk of de gewenste verandering aansluit bij de capaciteit binnen de organisatie. Daardoor wordt zichtbaar waar eventueel capaciteit ontbreekt, zodat deze verder ontwikkeld kan worden ter ondersteuning van de gewenste verandering.

De diagnose vormt het startpunt voor het ontwerp van het totale verandertraject: de veranderstrategie, aanpak, werkwijze en noodzakelijke interventies. Ook gedurende de uitvoering van het verandertraject blijven wij desgewenst betrokken bij de verandering. Dit doen we door de opdrachtgever te ondersteunen met gericht advies, het monitoren van de voortgang en het vorm en inhoud geven aan de noodzakelijke interventies voor het vergroten van de verandercapaciteit van de organisatie, zodat de beoogde verandering daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.veranderkracht.com.