Tag Archives: Anne-Bregje Huijsmans

 • Publicaties Ten Have Change Management Veranderen advieskantoor advies

  Systematisch besturen door richting

  Zoals eerder aangegeven is de essentie van effectief kunnen besturen het begrijpen van de organisatie en het integraal naar de organisatie als systeem kunnen kijken. Voor de HRM-functie (en professional) betekent dit dat het helder moet zijn wat de richting van de organisatie is zodat hiervan afgeleid een passende HR-strategie kan worden opgesteld die maximaal …

  More
 • Veranderkracht als vliegwiel voor organisatieverandering

  HRD-professionals worden steeds vaker geconfronteerd met voor hun organisatie of opdrachtgever noodzakelijke veranderingen. Dit maakt dat verandermanagement hoog bij hen op de agenda staat. Hoe kunnen zij hier concreet handen en voeten aan geven? Vijf slaagfactoren voor verandering bieden houvast voor een eff ectief veranderproces.

  More
 • De identificatie van de voorwaardelijke en noodzakelijke managementprocessen om in-control te kunnen komen

  Managers gebruiken steeds vaker het begrip ‘in-control’ voor de duiding van bepaalde toestanden binnen hun organisatie. Echter, nog (te) vaak wordt het alleen  gekoppeld aan het accountantsperspectief en wordt door de bril van verantwoording gekeken naar het reilen en zeilen van de organisatie (Ten Have & Ten Have, 2007). Maar in-control gaat verder dan alleen …

  More
 • Pleidooi voor ‘vrouwelijk leiderschap’

  Mannen zijn het probleem, vrouwen de oplossing. Vrouwen hebben een probleem, mannen een oplossing. Mannen en vrouwen hebben een probleem, samen vormen zij de oplossing. Dergelijke reacties krijg je als je managers, bestuurders en toezichthouders bevraagt over leiderschap, vrouwelijk leiderschap en vrouwen aan de top.

  More
 • Realiseren van gedragsverandering in de accountancy

  Accountantsorganisaties treffen onder toeziend oog van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maatregelen om het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep te herstellen. Veel van deze maatregelen zijn gericht op cultuurverandering. De cultuur wordt daarbij soms als oorzaak gezien van problemen. Cultuur heeft echter geen oorzakelijke kracht. Meer concrete aangrijpingspunten voor gedragsverandering zijn het invoeren van een …

  More
 • Evidence-Based Change Management: Krachtigere besluitvorming met vier praktische vragen

  In de managementpraktijk zoekt men voortdurend naar succesvolle werkwijzen om verandering te realiseren. Er is een breed spectrum van methoden beschikbaar. Populaire concepten – zoals ‘het nieuwe werken’ of zelfsturende teams – blijken vaak niet het effect te hebben dat werd beloofd (Ten Have, 2015). Tegelijkertijd blijven managers en adviseurs deze ‘oplossingen’ implementeren (Ten Have, …

  More
 • Alignment verandert samenwerking en doelrealisatie in organisaties

  Om de doelen van de organisatie effectief en efficiënt te realiseren moeten mensen samenwerken in dezelfde richting. Vaak zijn de intenties goed, maar is het resultaat niet zoals beoogd. Het op adequate wijze invulling geven aan het proces van alignment helpt om op systematische wijze vanuit een inspirerende en stimulerende purpose te werken aan de …

  More
 • Verandercanvas een praktisch boek voor iedereen die doordacht wil werken aan organisatieverandering veranderen verandering transitie ten have change management

  Het VeranderCanvas: Een praktisch boek voor iedereen die doordacht wil werken aan verandering

  In vrijwel alle organisaties vinden veranderingen plaats. Variërend van ingrijpende veranderingen zoals een reorganisatie tot relatief kleine aanpassingen in bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken tussen teams. Het doel van dergelijke veranderingen is altijd om de organisatie en haar medewerkers beter te laten functioneren, zodat de organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd. Maar succesvol veranderen gaat niet vanzelf. Het VeranderCanvas helpt om …

  More