| 25 september 2017 |

Bestuurders en commissarissen over de Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code dient niet slechts een hobby te zijn van secretarissen en schragende partijen. De herziene code benadrukt de verantwoordelijkheid van bestuurders en commissarissen voor toepassing van de code in de praktijk. Invulling geven aan deze verantwoordelijkheid is geen eenvoudige opgave. Succesvolle toepassing van belangrijke, breed gedefinieerde onderdelen van de code, onder meer langetermijnwaardecreatie en cultuur, vragen een dialoog tussen bestuurders en commissarissen. Interesse voor deze dialoog is alom aanwezig. Dit blijkt uit onderzoek waaraan 61 bestuurders en toezichthouders, zowel werkzaam in profit- als non-profitsectoren, hebben deelgenomen.

De uitkomsten laten zien dat bestuurders en commissarissen de speerpunten uit de code over het algemeen relevant vinden, maar toepassing in de praktijk een uitdaging. Zij geven aandachtspunten mee die hierbij kunnen helpen. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het onderzoek en geeft aanbevelingen voor het gebruik van de code in de praktijk.

Lees hier het hele artikel in Goed Bestuur & Toezicht