| 23 november 2016 |

Whitepaper: Lean denken en werken binnen OK’s

De groeiende druk vanuit patiënt, zorgverzekeraar en overheid vereist dat zorgorganisaties financieel en bedrijfsmatig op orde zijn en voldoen aan de veranderende vraag naar kwalitatief goede en transparante zorg.

Een manier om te zorgen voor betere prestaties is ‘lean’. Lean als verbetermethodiek en -filosofie zet zich namelijk in op het efficiënter maken van processen en voorkomen van verspillingen, waarbij de continue toevoeging van waarde voor de patiënt centraal staat.

Het lean-concept is ‘hot’, maar het goed implementeren ervan blijkt vaak minder makkelijk dan gedacht. Wat is de stand van zaken waar het gaat om de implementatie van lean in ziekenhuizen en waar kunnen verbeteringen worden aangebracht? Deze vraag stond centraal in het onderzoek van TEN HAVE Change Management en het VU Medisch Centrum.

Lees hier het whitepaper.