Tag Archives: Maarten Otto

 • 116 gedaantes van de consultant

  Het effectief besturen van organisaties is het kernvraagstuk van het veld van management en organisatie. Vanuit de klassieke organisatiekunde van begin vorige eeuw heeft zich eind jaren vijftig, begin jaren zestig de contingentiebenadering ontwikkeld. In deze ontwikkeling speelde de cybernetica een belangrijke rol. In de laatste decennia ligt de nadruk op ‘universele’ concepten rond bijvoorbeeld …

  More
 • Jong? Nou en!?

  Jonge adviseurs komen in een complex beroepsveld vol tegenstrijdigheden terecht. Wat is de positie van een jonge adviseur? Wat kan van hem worden verwacht? Hoe kan hij zich ontwikkelen? Die vragen beantwoorden Otto en Van Duin in dit artikel. Hun conclusie: leeftijd is irrelevant. Want: ‘Niet iedere adviesvraag vraagt om senioriteit, terwijl wel iedere adviesvraag …

  More
 • Herindeling of samenwerking?

  Al enkele jaren hebben gemeenten te maken met een toename van het aantal taken en eisen op het gebied van beleidsuitvoering en dienstverlening. Er moet ook meer worden gedaan met minder geld. Is fuseren of krachten bundelen met buurgemeenten een rationele keuze?

  More
 • De maatschappelijk verantwoorde adviseur

  Adviseurs zijn het aan de maatschappij verplicht altijd oprecht en onafhankelijk te werken. En ja, dat kan betekenen dat ze soms opdrachten moeten weigeren. Vindt Miel Otto, éminence grise van de Nederlandse advieswereld. Een gesprek tussen leermeester en leerling (geen familie).

  More
 • Veranderstrategie bij fusie van gemeenten

  De wijze waarop een gemeentelijke herindeling wordt doorgevoerd laat haar sporen na in het functioneren van de nieuw gevormde gemeente. Het verandertraject dient daarom zorgvuldig vorm te worden gegeven. Het is de vraag hoe gemeenten dat doen.

  More
 • Effectief besturen van publieke organisaties

  Terwijl de opgaven voor publieke organisaties steeds complexer worden, dienen zij tegelijkertijd doelbewuster en doelgerichter te opereren. Er wordt veel verwacht van publieke managers die binnen deze context een organisatie besturen. Het is de vraag hoe zij daar beter invulling aan kunnen geven.

  More
 • Veranderkracht optimaliseren met eenvoudige en meervoudige aanpakken

  Veel organisaties zijn in een situatie van verandering veroordeeld tot trial and error. Soms zijn ze in hun interventies ook slaaf van eigen routines en voorkeuren. Vaak is het efficiënter om op basis van een diagnose eerst te beoordelen hoe een veranderstrategie er uit kan zien en welke veranderaanpakken kunnen helpen om deze uit te …

  More
 • Spanning als motor van gedrags- en organisatieverandering

  Managers hebben vaak problemen met het succesvol omzetten van hun plannen in resultaten. De problemen wortelen in veel gevallen in het onvermogen om het noodzakelijke veranderingsproces goed in te vullen. Belangrijke valkuil daarbij is dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de spanningen binnen een organisatie. Weinig veranderaars hebben geleerd om te gaan met tegenstellingen binnen …

  More
 • Veranderkracht- Changing the way we change

  Verandermanagement is een belangrijke functie van het management van een organisatie. Te vaak worden veranderingen eenzijdig, gefragmenteerd en vanuit eigen voorkeuren benaderd. Het Veranderkrachtmodel biedt een holistisch en integraal perspectief dat bijdraagt aan doeltreffende verandering en realisatie van organisatiedoelstellingen.

  More
 • Reconsidering Change Management: Applying Evidence-Based Insights in Change Management Practice

  Despite the popularity of organizational change management, the question arises whether its prescriptions and dominant beliefs and practices are based on solid and convergent evidence. Organizational change management entails interventions intended to influence the task-related behavior and associated results of an individual, team, or entire organization. There is a perception that a lot of change …

  More