Publicatie­bank

TEN HAVE Change Management publiceert boeken en artikelen over verandermanagement en daarmee verbonden onderwerpen zoals strategie, leiderschap en het besturen van organisaties.

De artikelen verschijnen in gerenommeerde bladen zoals Holland Management Review, M&O en MAB. TEN HAVE Change Management wil graag deze kennis delen. In onderstaand overzicht treft u een selectie van onze publicaties aan.

Leiding geven in verandering – balanceren tussen het geven van ruimte en richting

Artikel | Management & Organisatie I 2024
Cornell Vernooij, Stefan Smit, Susanne Overbeek, Wouter ten Have

Herken je als leidinggevende dat er een spanningsveld is tussen het bieden van ruimte en het geven van richting in een organisatieverandering: ‘Moet ik nu sturing geven of moet ik juist faciliteren en ondersteunen?’. In ons werk als adviseurs zien we veel leidinggevenden in de dagelijkse praktijk hiermee worstelen, vooral wanneer de organisatie sterk in …


Purposive Governance: het goede goed doen

Artikel | Jaarboek Corporate Governance 2023-2024 | Hoofdstuk 3
Maarten Hendriks, Steven ten Have

Corporate governance is ‘en vogue’, opnieuw. Het concept won eind vorige eeuw enorm aan belang als gevolg van de schandalen bij grote bedrijven in de jaren negentig en de financiële crisis van 1997. Nu liggen grote bedrijven zoals Tata Steel en producenten van fossiele brandstoffen onder vuur vanwege vervuiling en andere negatieve externe effecten, is …


Veranderen blijft mensenwerk

Artikel | Goed Bestuur & Toezicht | Nr. 1, 2023
Judith Stuijt, Kim Grinwis, Susanne Overbeek

Welke inzichten uit de mediation praktijk kunnen ingezet worden tijdens het herontwerpen van structuur en besturing? Om als organisatie effectief doelstellingen te kunnen realiseren, is vaak verandering van de structuur en besturing noodzakelijk. Desondanks leiden de hieruit volgende herontwerp- en implementatietrajecten niet altijd vanzelfsprekend tot het gewenste resultaat. Sociaal-psychologische processen en conflicten spelen een verandering …


Kennis van biases geen ‘nice-to-have’, maar een ‘must-have’

Artikel | Tijdschrift voor Toezicht | Aflevering 2023-1
Cornell Vernooij, Maarten Hendriks, Steven ten Have

Decennia aan wetenschappelijk onderzoek leert ons dat wij in ons denken en handelen sterk beïnvloed worden door biases. Toch is hier binnen de praktijk van toezicht vaak beperkt aandacht voor. Een gemiste kans, zeker voor toezichthouders die, intern of extern, publiek of privaat, het verschil willen maken in het nemen van betere besluiten en het daadwerkelijk …


Effectief werken aan de cultuur van organisaties

Artikel | Opleiding & Ontwikkeling | nr. 1, 2023
Stefan Smit, Susanne Overbeek, Wouter ten Have

‘Cultuur’ wordt in organisaties vaak als belangrijke voorspeller van succes gezien. In toenemende mate willen organisaties dan ook gericht werken aan cultuur en aan het veranderen van gedrag. Helaas wordt het werken aan zo’n nieuwe cultuur te vaak op een onzorgvuldige en soms zelfs onjuiste manier opgepakt. In alle haast en met de beste bedoelingen …


Podcast Heilige Huisjes: “Cultuur doet niets, mensen doen iets”

Artikel |

Het (tweede) heilige huisje van onze collega Wouter ten Have: “Cultuur doet niets, mensen doen iets.” Wouter spreekt met Sia Ataredian van de Heilige Huisjes podcast over cultuur in organisaties. In deze podcast gaan zij in gesprek over onder andere wat cultuur is, wat het doet (en vooral niet doet), hoe het wordt gebruikt en …


THCM Talk: ‘Duurzaam ontwikkelen voor snelgroeiende organisaties’

Artikel |
Joris Kuppens, Maxime van Winden

Vorige week hebben vond de THCM Talk ‘Duurzaam ontwikkelen voor snelgroeiende organisaties’ plaats. Onze collega’s Joris Kupens en Maxime van Winden deelden hun veranderkundige lessen en zijn met Simone van Erp (co-owner van Team Rockstars IT) in gesprek gegaan. The THCM Talk is uit drie delen opgebouwd: Onze visie op succesvol veranderen en organiseren aan de hand van het …


Omgaan met biases bij veranderen, hoe doe je dat?

Artikel | Aan de Orde | januari 2023
Lisa van Rossum, Wouter ten Have

Waarom richten mensen zich meestal meer op negatieve informatie? Hoe komt het dat we vaak (verkeerde) aannames doen voor gedrag van anderen? De antwoorden op deze vragen zijn ter herleiden naar biases in het menselijk denken en gedrag. Ook organisatieveranderingen worden beïnvloed door de effecten van biases. Immers een organisatie bestaat uitsluitend uit mensen. In …


Podcast: Strategie bepalen

Artikel | Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling | Strategie bepalen
Lisa van Rossum

“Wat maakt het StrategieCanvas onderscheidend van andere strategieboeken?” “Wanneer hebben we het over strategie, en wanneer over verandering?” “En hoe ziet een succesvolle strategie er dan uit?” Dit en meer besprak onze collega Lisa van Rossum met Cristian van de berg in de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling.  


‘Goed bestuur, recht doen’ in: Jaarboek Corporate Governance 2022

Artikel | Jaarboek Corporate Governance 2022-2023 | Hoofdstuk 14
Maarten Hendriks, Steven ten Have

Dit hoofdstuk in het Jaarboek Corporate governance is uitgewerkt en uitgelegd met gebruikmaking van een combinatie van wetenschappelijke disciplines en perspectieven, zoals die van de filosofie, psychologie, rechtsgeleerdheid, geschiedenis en veranderkunde. Hierin beschrijven Steven ten Have en Maarten Hendriks hoe Corporate Governance beschouwd moet worden. ‘Good corporate governance for the good’, het goede goed doen, …