Tag Archives: Wouter ten Have

 • De Veranderkracht van Nederland- onderzoeksrapport

  In de 2013-Troonrede heeft het kabinet aangegeven dat er grote veranderingen noodzakelijk zijn om de kracht en kwaliteit van onze samenleving vast te houden; in essentie de boodschap van het kabinet op Prinsjesdag. Het kabinet wil Nederland voorbereiden op de toekomst en hiervoor heeft zij plannen gemaakt. In de Troonrede is door het kabinet aan de …

  More
 • Management is balanceren met strategie en prestatie-indicatoren

  Een strategische visie organisatieblauwdruk of palet van scenario’s is één, het uit- en invoeren hiervan is twee. In dit artikel laten de auteurs zien hoe Europese ondernemingen als Ericsson, SGS Thomson en Nokia vier verschillende besturings- of managementsystemen gebruiken om strategieën te implementeren en veranderingen door te voeren. Het overtuigingensysteem, het diagnostisch feedbacksysteem, het interactief …

  More
 • Organisatiebesturing: managementproces als basis voor onderscheidend vermogen

  Het bestaansrecht van effectieve organisaties ligt in hun vermogen om activiteiten efficiënter te coördineren dan de markt. Het belang van management als middel om goed te organiseren én te presteren moeten we daarbij niet onderschatten. Met goed management kunnen we duurzame waarde en onderscheidend vermogen te creëren, op economisch, sociaal, maatschappelijk en emotioneel vlak.

  More
 • Verantwoord besturen van organisaties

  ‘In control’ is een begrip dat met name geassocieerd wordt met de financiële risico’s van een organisatie en het afleggen van verantwoording. De auteurs willen de manager inzicht geven in andere elementen van verantwoord besturen. Wat vergt het vanuit psychologisch, organisatiekundig en strategisch perspectief om ‘in control’ te kunnen zijn?

  More
 • Maakbaarheid- laten ondernemingen zich leiden?

  Zijn ondernemingen in hun vorm en functioneren maakbaar? In de wereld van management en organisatie is het idee dat de perfect draaiende onderneming gecreëerd kan worden in ieder geval hardnekkig. Maakbaarheid vertaalt zich daarbij in concepten zoals dat van de visionaire of excellente onderneming. Deze concepten bieden vaak weinig soelaas voor een specifieke onderneming met …

  More
 • Management control en effectief besturen

  Het effectief besturen van organisaties is het kernvraagstuk van het veld van management en organisatie. Vanuit de klassieke organisatiekunde van begin vorige eeuw heeft zich eind jaren vijftig, begin jaren zestig de contingentiebenadering ontwikkeld. In deze ontwikkeling speelde de cybernetica een belangrijke rol. In de laatste decennia ligt de nadruk op ‘universele’ concepten rond bijvoorbeeld …

  More
 • Veranderende leiders: de eerste honderd dagen, en dan verder

  Waar ingrijpende veranderingen aan de orde zijn, is het thema leiderschap nooit ver weg. In theorie en praktijk is er vooral een grote fascinatie waar het gaat over grote leiders en hun eerste daden. Daarbij wordt het cruciale belang van ‘de eerste honderd dagen’ van die leiders inmiddels als een vanzelfsprekendheid gezien. Uiteindelijk wordt het …

  More
 • Veranderkracht: vijf leidende slaagfactoren als brug naar doeltreffende verandering

  Managers hebben vaak problemen met het succesvol omzetten van hun plannen in resultaten. Deze problemen wortelen in veel gevallen in het onvermogen om het noodzakelijke veranderingsproces goed in te vullen. Een effectief veranderingsproces valt of staat met de veranderkracht van een organisatie: een krachtige verandervisie en verandercapaciteit. Veranderkracht is gebaseerd op vijf cruciale slaagfactoren: rationale, …

  More
 • Waarom businessmodellen zich zo moeilijk laten veranderen

  Een goed businessmodel is een voorwaarde voor elke organisatie om te (over)leven. Een bestaand businessmodel kan echter, naarmate de tijd verstrijkt en de markt evolueert, een hinderpaal worden om te kunnen innoveren. Het is daarom van belang dat een businessmodel aan te passen is aan contextuele veranderingen. In de praktijk blijkt dat niet eenvoudig. Een …

  More
 • De sterk veranderende externe context van de ziekenhuiszorg vraagt om effectieve en systematische besturing van de organisatie

  De ziekenhuiszorg staat voor grote uitdagingen. Zoals ook door de Raad van Volksgezondheid en Zorg is beschreven staat het Nederlandse ziekenhuis(landschap) onder druk door demografische, sociaaleconomische en technologische ontwikkelingen. Naast een toenemende vergrijzing en ontgroening zorgen de individualisering en diversiteit in de samenleving, in combinatie met een stijgende welvaart en beschikbaarheid van informatie, voor een …

  More