Tag Archives: Cornell Vernooij

 • Kennis van biases geen ‘nice-to-have’, maar een ‘must-have’

  Decennia aan wetenschappelijk onderzoek leert ons dat wij in ons denken en handelen sterk beïnvloed worden door biases. Toch is hier binnen de praktijk van toezicht vaak beperkt aandacht voor. Een gemiste kans, zeker voor toezichthouders die, intern of extern, publiek of privaat, het verschil willen maken in het nemen van betere besluiten en het daadwerkelijk …

  More
 • Organizational Behaviour and Change Management: The Impact of Cognitive and Social Bias

  De afgelopen 2 jaar hebben wij wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van biases op het denken en gedrag van mensen in het algemeen, en in het bijzonder op organisaties en veranderingen. Dit heeft geleid tot ons nieuwe boek: ‘Organizational Behaviour and Change Management: The Impact of Cognitive and Social Bias‘. Voor dit boek hebben …

  More
 • Biases in organizational change and board room dynamics

  De afgelopen 2 jaar hebben wij wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van biases op het denken en gedrag van mensen in het algemeen, en in het bijzonder op organisaties en veranderingen. Dit heeft geleid tot ons nieuwe boek: ‘Organizational Behaviour and Change Management: The Impact of Cognitive and Social Bias‘ (verwacht na de zomer). …

  More
 • THCM Talk: Sociale psychologie bij verandering en organisaties

  Wat kunnen organisaties leren van de sociale psychologie? Wat zijn belangrijke sociale behoeften die maken dat wij ons gedragen zoals we ons gedragen? Wat zijn biases en wat leren ze ons over verandering? Veranderingen worden zelden door individuen doorgevoerd. Mensen zijn sociale dieren en veranderingen zijn sociale processen. Dit is bij uitstek het expertise gebied …

  More
 • Bias in organisaties en verandering

  Het menselijk denken is niet louter rationeel; het wordt gekenmerkt door tal van biases of vertekeningen. Die beïnvloeden ook het denken over organisaties en veranderingsprocessen. Het is zinvol om te begrijpen welke soorten biases zich bij medewerkers kunnen voordoen, en wat die vertekeningen kunnen betekenen voor verandering in een organisatie. Wij vanuit TEN HAVE Change Management …

  More
 • Rechtvaardigheid als vaardigheid

  Het zit in de menselijke aard om rechtvaardig behandeld te willen worden. Nergens komt dit nadrukkelijker naar voren dan bij verdelingsvraagstukken. Dit soort vraagstukken zijn bij organisatieveranderingen aan de orde van de dag. Zo kan, als afgeleide van een nieuwe strategie, herverdeling van afdelingsbudgetten plaatsvinden of moet in het geval van een reorganisatie bepaald worden …

  More
 • Realiseren van gedragsverandering in de accountancy

  Accountantsorganisaties treffen onder toeziend oog van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maatregelen om het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep te herstellen. Veel van deze maatregelen zijn gericht op cultuurverandering. De cultuur wordt daarbij soms als oorzaak gezien van problemen. Cultuur heeft echter geen oorzakelijke kracht. Meer concrete aangrijpingspunten voor gedragsverandering zijn het invoeren van een …

  More
 • Beter veranderen door het kennen en toepassen van evidence

  Managers en adviseurs laten mogelijkheden onbenut en maken soms fouten doordat zij de beschikbare evidence over veranderen niet kennen en benutten. Zij lijden onder de ‘availability bias’; dikwijls stellen ze ‘eenvoudige’ en intuïtief aantrekkelijke managementconcepten boven minder toegankelijke wetenschappelijke kennis. Soms gaat dit goed, soms ook niet. Onderzoek laat zien dat managers en adviseurs er …

  More
 • Cultuurverandering vraagt om een bredere kijk op ‘cultuur’

  Een strategische aanpassing vraagt veelal ook om aanpassingen in de cultuur. Daarvoor moet het management inzicht hebben in de gelaagdheid van cultuur, en zicht op mogelijke aangrijpingspunten voor verandering. Een raamwerk waarin cultuur in context wordt geplaatst kan daarbij helpen.

  More
 • Maxime van Winden Adviseur Advies Ten Have Change Management

  Jonge consultants in gesprek over rollen in het adviesvak en ontwikkeling

  20 oktober 2018 werd ons kantoor voor het vierde achtereenvolgende jaar omgetoverd tot toneel voor het Jonge Honden Diner. Onder het genot van een traditioneel Italiaans diner gingen de aanwezige adviseurs in gesprek over het adviesvak. Adviseurs van uiteenlopende advieskantoren schoven aan: Berenschot, First Consulting, ING, Sweco en Young Colfield. De aanwezigen hebben één ding …

  More