Kennisontwikkeling

In ons kantoor ontmoeten praktijk en wetenschap elkaar. Als scientific practitioners gebruiken wij de beste en meest recente veranderinzichten uit vakgebieden als organisatiekunde, psychologie, (verander)management, bedrijfseconomie en management control waarvan de werkzaamheid is bewezen, zowel wetenschappelijk als in de praktijk. Ons team van adviseurs én onderzoekers weet wat er speelt, verrijkt elkaar actief met inzichten en draagt met publicaties ook intensief bij aan de kennisontwikkeling op ons vakgebied. Daarmee onderscheidt TEN HAVE Change Management zich als thought leader in verandermanagement.

Wetenschappelijk fundament

Wij werken vanuit een robuust wetenschappelijk fundament. Dit doen wij onder andere door onze sterke verbondenheid met de Vrije Universiteit Amsterdam en verschillende andere universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam. Als founding partner koesteren wij ook onze nauwe samenwerking met het Center for Evidence Based Management. Met elkaar streven wij naar meer evidence based verandermanagement, onder andere door het vergroten van de toepasbaarheid van wetenschappelijke inzichten in de praktijk. Wij trainen daarom ook professionals met ontwikkelde methodieken en toepassingen op het gebied van verandermanagement.

Kennismaken met verandering

Trainingen en opleidingen

Door het verzorgen van trainingen en ontwikkeltrajecten versterken we het verandervermogen van organisaties. In onze trainingen maken professionals kennis met ontwikkelde methodieken en toepassingen op het gebied van Veranderkracht*. Wij passen de beste en meest recente veranderinzichten toe uit vakgebieden als organisatiekunde, psychologie, sociologie, (verander)management, bedrijfseconomie en management control. Dit betreffen inzichten waarvan de werkzaamheid is bewezen, zowel wetenschappelijk als in de praktijk. We verzorgen zowel standaard trainingen, als trainingen of ontwikkeltrajecten op maat voor specifieke doelgroepen in organisaties.

In onze trainingen laten we professionals kennismaken met verandering aan de hand van het Veranderkrachtmodel. Afhankelijk van het onderwerp, besteden we vervolgens aandacht aan inhoudelijke thema’s als strategie, organisatiestructuur, besturing, leiderschap, gedrag en cultuur.

Daarnaast verzorgen we ook maatwerk trainingen, specifiek afgestemd op de wensen van de organisatie. Hierbij houden we o.a. rekening met het trainingsdoel van de organisatie, de specifieke context waarin de organisatie zich bevindt en de samenstelling van de doelgroep. Ook in onze maatwerk trainingen staat verandering aan de kern, en bieden we op basis van de wensen verdieping aan op inhoudelijke thema’s.

Tot slot bieden we ontwikkeltrajecten aan op het gebied van verandering en leiderschap voor bestuurders, (toekomstig) leidinggevenden en/of managers in organisaties. Leidinggevenden hebben een essentiële rol in de succesvolle realisatie van verandering. In onze trajecten, die we altijd toespitsen op de organisatie en doelgroep, werken we aan organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling. Hier vind je daar meer informatie over.

* Onze trainingen leiden niet tot een kwalificatie of bevoegdheid.

Het VeranderCanvas is een krachtige methode om systematisch te werken, van idee naar aanpak. In deze training leren we je hoe je deze methode met jouw team in de eigen situatie op de juiste manier toepast en tot een effectief ingevuld VeranderCanvas komt. We leren je over de theoretische basis van het VeranderCanvas, bespreken verschillende werkvormen en geven praktische tips.

Strategie vraagt om doordacht veranderen en veranderen wordt niks zonder robuuste strategie. Tijdens deze training verdiepen we met behulp van het StrategieCanvas op de stappen die leiden tot het maken van onderbouwde en
concrete keuzes, gebaseerd op het onderscheidend vermogen van jouw organisatie. Je krijgt inzicht in hoe op een systematisch en inspirerende wijze te werken aan de totstandkoming, doorvertaling en realisatie van een heldere strategie, met aandacht voor inhoud en proces.

Als leidinggevende heb je een essentiële rol in de succesvolle realisatie van verandering. Je vormt een belangrijke schakel in de doorvertaling van strategische keuzes en verandering naar de werkvloer. Met deze training ontwikkelen wij jouw kennis en vaardigheden op het gebied van verandermanagement. Aan de hand van het Veranderkrachtmodel en de 12 leiderschapsrollen bij verandering leren we je integraal te kijken naar organisatieverandering. Zo kun je effectiever invulling geven aan jouw rol in verandering en daarmee vergroten we het verandervermogen van zowel jouzelf als van de organisatie. In deze training wordt door middel van verschillende oefeningen de relatie tussen de gebrachte theorie en de praktijk gelegd. Idealiter wordt er gewerkt met een actuele verandering.

Een organisatie is dynamisch en continu in ontwikkeling. De wijze waarop een organisatie is ingericht heeft veel impact op hoe werknemers hun werk doen, hoe doelen worden bereikt en daarmee hoe de organisatie als geheel functioneert. In het oplossen van knelpunten in organisaties zijn organisatie-inrichting en verandering dikwijls met elkaar verbonden. Met deze training verrijken wij de kennis over de betekenis en impact van organisatie-inrichting (structuur én besturing), de wijze waarop je deze kunt analyseren, (her)ontwerpen en daarmee veranderen. Dit gaat gepaard met oefeningen, tools en cases om deze kennis toe te passen in de praktijk: hoe werk je aan organisatie-inrichting, welke manieren van organiseren zijn er, met welke aandachtspunten? Door deze training kunnen deelnemers de eigen (en evt. toekomstige) organisatie-inrichting beter duiden en doorgronden en krijgen zij handvatten voor de wijze waarop een verandering de organisatie-inrichting aangepakt kan worden. Dit doen we door middel van evidence-based inzichten, ervaringen uit de praktijk en actuele en relevante casuïstiek.

Om de verandercompetenties binnen jouw organisatie te ontwikkelen, geven wij ook op maat gesneden trainingen en opleidingen. Soms ontwerpen en begeleiden wij een volledige leergang, andere keren verzorgen wij specifieke trainingen als onderdeel van een breder management development traject. Wij komen graag met jou in contact om gezamenlijk een training of opleidingsprogramma op maat te ontwerpen.

De transformaties, transities en veranderingen vliegen ons om de oren. Het is dan ook belangrijk je bewust te zijn van de wijze waarop je (in) jouw organisatie organiseert en verandert. Na de masterclass Doordacht Veranderen ga je naar huis met concrete vaardigheden en praktische handvatten om jouw rol in het succesvol realiseren van verandering kracht bij te zetten. Voor een duurzame verandering heb je een integrale aanpak nodig. Daarom zullen er deze dag 4 onderwerpen centraal staan: verandering, leiderschap, strategie en biases.

Opleidingen aan de Universiteit

Wij zijn continu gedreven om onze kennis van het vak te vergroten. Dit doen wij door wetenschap en praktijk actief aan elkaar te verbinden. Naast het geven van trainingen verzorgen wij dan ook opleidingen aan de universiteit. Hiermee ontwikkelen wij de kennis op het gebied van verandermanagement bij studenten en professionals. Zo zijn wij verbonden aan de Executive Master Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnen deze opleidingen worden studenten, werkzaam in de beroepspraktijk, opgeleid tot veranderkundige professionals. Na het afronden van deze studie zijn zij zelfstandig in staat om complexe en multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van verandermanagement in (project)teams in samenhang op te lossen.

Daarnaast zijn wij verbonden aan de MBA Healthcare aan de Universiteit van Amsterdam. Hier verzorgen wij het vak Change Management, waar studenten inzicht krijgen in de relevante theorie en praktijk van verandermanagement.

Onze publicaties

Onderzoek en publicaties

Wij investeren als professioneel marktleider vol passie in de ontwikkeling van kennis, ons vak en onze mensen. Dit doen wij onder meer door eigen onderzoek en publicaties. Zo is in het ‘Veranderboek’ ruim tien jaar wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan de vragen die managers en adviseurs bij verandering hebben. Ook het boek Veranderkracht en het daaropvolgende VeranderCanvas zijn daar het resultaat van (zie ook www.veranderkracht.com). Tevens dragen wij actief bij aan het verrijken van ‘Evidence Based Change Management’ door onze boeken ‘Verandermanagement Veranderd’ en ‘The Social Psychology Of Change Management’.

Meest recente publicaties

Leiding geven in verandering – balanceren tussen het geven van ruimte en richting

Artikel | Management & Organisatie I 2024
Cornell Vernooij, Stefan Smit, Susanne Overbeek, Wouter ten Have

Herken je als leidinggevende dat er een spanningsveld is tussen het bieden van ruimte en het geven van richting in een organisatieverandering: ‘Moet ik nu sturing geven of moet ik juist faciliteren en ondersteunen?’. In ons werk als adviseurs zien we veel leidinggevenden in de dagelijkse praktijk hiermee worstelen, vooral wanneer de organisatie sterk in …


Purposive Governance: het goede goed doen

Artikel | Jaarboek Corporate Governance 2023-2024 | Hoofdstuk 3
Maarten Hendriks, Steven ten Have

Corporate governance is ‘en vogue’, opnieuw. Het concept won eind vorige eeuw enorm aan belang als gevolg van de schandalen bij grote bedrijven in de jaren negentig en de financiële crisis van 1997. Nu liggen grote bedrijven zoals Tata Steel en producenten van fossiele brandstoffen onder vuur vanwege vervuiling en andere negatieve externe effecten, is …


Veranderen blijft mensenwerk

Artikel | Goed Bestuur & Toezicht | Nr. 1, 2023
Judith Stuijt, Kim Grinwis, Susanne Overbeek

Welke inzichten uit de mediation praktijk kunnen ingezet worden tijdens het herontwerpen van structuur en besturing? Om als organisatie effectief doelstellingen te kunnen realiseren, is vaak verandering van de structuur en besturing noodzakelijk. Desondanks leiden de hieruit volgende herontwerp- en implementatietrajecten niet altijd vanzelfsprekend tot het gewenste resultaat. Sociaal-psychologische processen en conflicten spelen een verandering …


Meld je aan voor onze events    Uw bericht wordt binnen 3 werkdagen beantwoordt, en uw gegevens zullen alleen verwerkt worden om uw vraag te beantwoorden. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring waarin bezoekers alle details kunnen lezen over welke gegevens gebruikt en bewaard worden.