Tag Archives: Ernst Graamans

 • Just Change

  De behoefte om in een rechtvaardige wereld te geloven is groot: ‘you reap what you sow’. Dit speelt ook in organisaties. Vooral wanneer er iets te verdelen valt: tijdens veranderingen.

  More
 • Rechtvaardigheid als bepalende factor bij organisatieverandering

  De mens wil geloven in een rechtvaardige wereld. Dus ook in een organisatie die hem rechtvaardig behandelt. Dit komt vooral tot uiting in tijden waarin veel te verdelen valt: tijden van verandering. Hier speelt rechtvaardigheid als psychologisch construct: in hoeverre wordt het handelen van de organisatie als fair ervaren – en hoe beïnvloedt dit de …

  More
 • Dynamieken binnen het topmanagementteam van een grote zorgorganisatie

  Wat er binnen de muren van de bestuurskamers van grote publieke en private organisaties gebeurt is voor buitenstaanders met mysterie omgeven. Sinds de ineenstorting van Enron in 2001 en de kredietcrisis van 2008 is de associatie met de vele schandalen snel gemaakt. De roep om meer transparantie neemt toe. Boeken als ‘Het drama Ahold’ (2004) …

  More
 • Het belang van rechtvaardigheidsbeleving bij een organisatieverandering

  Rechtvaardigheid is een universeel begrip dat aandacht krijgt vanuit vele disciplines. Zo leert de sociale psychologie ons dat gepercipieerde rechtvaardigheid een factor is om rekening mee te houden in organisaties. Zeker in tijden van verandering, waarin middelen (her)verdeeld worden, zo betogen Leonard Millenaar en collega’s. ‘De  mate waarin medewerkers de verdeling als rechtvaardig ervaren, heeft …

  More
 • Spiritualiteit in organisaties: zingeving of zweverigheid?

  Dat er een mentaliteitsomslag moet komen in de bestuurskamers, is een breed gedragen mening, ook binnen het hogere management zelf. Die omslag wordt nogal eens gezocht in spiritualiteit. Maar wat betekent dat eigenlijk? En hoeveel blijft ervan over als een boeddhistisch idee wordt gestript, getransformeerd en vermarkt als instrument voor het bereiken van organisatiedoelen?

  More
 • Een alternatief voor opportunistisch gebruik van het begrip ‘cultuur’ in organisaties

  Succes en falen worden sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw steeds vaker in verband gebracht met ‘cultuur’. Dit is niet zelden de opmaat tot allerlei misvattingen over cultuur die gewenste gedragsveranderingen in bijvoorbeeld overheidsorganisaties en grote financiële instellingen belemmeren. Toonaangevende managementauteurs en gereputeerde consultants helpen deze misvattingen in stand te houden. Hoe een …

  More
 • Cultuur van organisaties doet niets, mens doet ertoe

  Bij de presentatie van de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code in februari is de daarin opgenomen cultuurparagraaf toegejuicht, aldus berichtte het FD. De Code zou internationaal zelfs voorop lopen. Dit voorstel voor herziening behoeft enig commentaar. De verantwoordelijke Commissie voor de herziening meent dat de Code nadrukkelijker aandacht kan en moet besteden aan cultuur en …

  More
 • Ernst Graamans onderzoeker Ten Have Change Management

  Een cultuurparagraaf wordt nooit een mooi rond verhaal

  Nieuw in de voorstellen voor een herziening van de Code Corporate Governance is de aandacht voor cultuur binnen een onderneming. De gedachte daarachter is dat bepalingen pas waarde hebben als ze worden beleefd, nageleefd en uitgedragen. In de ogen van de Commissie kan cultuur een drijvende kracht zijn voor een effectieve corporate governance van de …

  More
 • Rechtvaardigheid als vaardigheid

  Het zit in de menselijke aard om rechtvaardig behandeld te willen worden. Nergens komt dit nadrukkelijker naar voren dan bij verdelingsvraagstukken. Dit soort vraagstukken zijn bij organisatieveranderingen aan de orde van de dag. Zo kan, als afgeleide van een nieuwe strategie, herverdeling van afdelingsbudgetten plaatsvinden of moet in het geval van een reorganisatie bepaald worden …

  More
 • Publicaties Ten Have Change Management Veranderen advieskantoor advies

  Cultuurverandering is verandering van afstemming

  De begrippen cultuur en cultuurverandering zijn niet meer weg te denken uit de wereld van management en organisaties. Veel heersende aannames over het hoe en waarom van cultuurveranderingen blijken echter slecht onderbouwd. Welke aangrijpingspunten zijn er voor bestuurders, managers en HRD-professionals om doelgericht te werken aan cultuur- en gedragsverandering?

  More