Tag Archives: Maarten Hendriks

 • Purposive Governance: het goede goed doen

  Corporate governance is ‘en vogue’, opnieuw. Het concept won eind vorige eeuw enorm aan belang als gevolg van de schandalen bij grote bedrijven in de jaren negentig en de financiële crisis van 1997. Nu liggen grote bedrijven zoals Tata Steel en producenten van fossiele brandstoffen onder vuur vanwege vervuiling en andere negatieve externe effecten, is …

  More
 • Kennis van biases geen ‘nice-to-have’, maar een ‘must-have’

  Decennia aan wetenschappelijk onderzoek leert ons dat wij in ons denken en handelen sterk beïnvloed worden door biases. Toch is hier binnen de praktijk van toezicht vaak beperkt aandacht voor. Een gemiste kans, zeker voor toezichthouders die, intern of extern, publiek of privaat, het verschil willen maken in het nemen van betere besluiten en het daadwerkelijk …

  More
 • ‘Goed bestuur, recht doen’ in: Jaarboek Corporate Governance 2022

  Dit hoofdstuk in het Jaarboek Corporate governance is uitgewerkt en uitgelegd met gebruikmaking van een combinatie van wetenschappelijke disciplines en perspectieven, zoals die van de filosofie, psychologie, rechtsgeleerdheid, geschiedenis en veranderkunde. Hierin beschrijven Steven ten Have en Maarten Hendriks hoe Corporate Governance beschouwd moet worden. ‘Good corporate governance for the good’, het goede goed doen, …

  More
 • Organizational Behaviour and Change Management: The Impact of Cognitive and Social Bias

  De afgelopen 2 jaar hebben wij wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van biases op het denken en gedrag van mensen in het algemeen, en in het bijzonder op organisaties en veranderingen. Dit heeft geleid tot ons nieuwe boek: ‘Organizational Behaviour and Change Management: The Impact of Cognitive and Social Bias‘. Voor dit boek hebben …

  More
 • Maarten Hendriks

  Sinds januari 2020 ben ik werkzaam als adviseur bij TEN HAVE Change Management. Als organisatieadviseur adviseer ik raden van bestuur, commissarissen en toezichthouders als ook ondernemingsraden van grote en middelgrote ondernemingen en instellingen over organisatieverandering, strategie, herstructurering en besturing, en (corporate) governance. Daarnaast publiceer ik over verandermanagement, organisatiepsychologie, (corporate) governance en strategie en ben ik …

  More
 • Biases in organizational change and board room dynamics

  De afgelopen 2 jaar hebben wij wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van biases op het denken en gedrag van mensen in het algemeen, en in het bijzonder op organisaties en veranderingen. Dit heeft geleid tot ons nieuwe boek: ‘Organizational Behaviour and Change Management: The Impact of Cognitive and Social Bias‘ (verwacht na de zomer). …

  More
 • Gewetensvol veranderen met purpose als baken

  ‘100% slaafvrije chocolade’ (Tony Chocolonely) en ‘Laat geld werken voor positieve, sociale, ecologische en culturele verandering’ (Triodos) zijn voorbeelden van een ambitieuze en maatschappelijk georiënteerde purpose, waar de organisaties zich al jaren door laten leiden. Maar de bedrijven hebben ook ervaren dat een purpose niet onverplicht is en zelfs kwetsbaar kan maken; hoge bomen vangen …

  More
 • De Raad in de Ondernemingskamer

  Onze collega’s Maarten Hendriks en Steven ten Have (raad in de OK) hebben samen met Sophie Prins (secretaris in de OK) de raden en twee raadsheren van de Ondernemingskamer (OK) geïnterviewd over de toegevoegde waarde van de raden en hun persoonlijke ervaringen. Hieruit volgt dat de raden van de Ondernemingskamer met hun brede ervaring in …

  More
 • WBTR: Reflecteren op governance

  Sluit de governance en de structuur van jouw organisatie nog aan bij het doel en de strategie van de organisatie? De invoering van de WBTR voor verenigingen en stichtingen is een mooi, natuurlijk moment is om de effectiviteit van de governance tegen het licht te houden. Dit artikel geeft daarbij vijf concrete aandachtspunten die relevant …

  More
 • Bias in organisaties en verandering

  Het menselijk denken is niet louter rationeel; het wordt gekenmerkt door tal van biases of vertekeningen. Die beïnvloeden ook het denken over organisaties en veranderingsprocessen. Het is zinvol om te begrijpen welke soorten biases zich bij medewerkers kunnen voordoen, en wat die vertekeningen kunnen betekenen voor verandering in een organisatie. Wij vanuit TEN HAVE Change Management …

  More