Tag Archives: Maarten Hendriks

 • De Raad in de Ondernemingskamer

  Onze collega’s Maarten Hendriks en Steven ten Have (raad in de OK) hebben samen met Sophie Prins (secretaris in de OK) de raden en twee raadsheren van de Ondernemingskamer (OK) geïnterviewd over de toegevoegde waarde van de raden en hun persoonlijke ervaringen. Hieruit volgt dat de raden van de Ondernemingskamer met hun brede ervaring in …

  More
 • WBTR: Reflecteren op governance

  Sluit de governance en de structuur van jouw organisatie nog aan bij het doel en de strategie van de organisatie? De invoering van de WBTR voor verenigingen en stichtingen is een mooi, natuurlijk moment is om de effectiviteit van de governance tegen het licht te houden. Dit artikel geeft daarbij vijf concrete aandachtspunten die relevant …

  More
 • Bias in organisaties en verandering

  Het menselijk denken is niet louter rationeel; het wordt gekenmerkt door tal van biases of vertekeningen. Die beïnvloeden ook het denken over organisaties en veranderingsprocessen. Het is zinvol om te begrijpen welke soorten biases zich bij medewerkers kunnen voordoen, en wat die vertekeningen kunnen betekenen voor verandering in een organisatie. Wij vanuit TEN HAVE Change Management …

  More
 • Maarten Hendriks Onderzoeker Ten Have Change Management

  Maarten Hendriks

  Sinds januari 2020 ben ik werkzaam als adviseur bij TEN HAVE Change Management. Als organisatieadviseur adviseer ik raden van bestuur, commissarissen en toezichthouders als ook ondernemingsraden van grote en middelgrote ondernemingen en instellingen over organisatieverandering, strategie, herstructurering en besturing, en (corporate) governance. Daarnaast publiceer ik over verandermanagement, organisatiepsychologie, (corporate) governance en strategie. In 2018 heb …

  More
 • Een solide strategie zorgt voor focus en gaat ‘all-in’

  Waarom heeft de Bijenkorf nog steeds bestaansrecht en heeft V&D het niet gered? Het antwoord op die vraag is eigenlijk simpel: de Bijenkorf heeft met haar strategische keuzes op tijd op de veranderende marktomstandigheden ingespeeld en V&D niet. De Bijenkorf koos er in haar nieuwe strategie voor zich volledig op het hogere segment te richten. …

  More