Leiderschap en management development

Het behalen van de doelen van de organisatie is sterk afhankelijk van de kwaliteit van leiderschap. Van leidinggevenden wordt gevraagd richting te geven aan de verandering en een visie op de gewenste situatie te ontwikkelen en communiceren. Zij vormen de ‘leidende coalitie’, sturen op de verandering én bieden ontwikkelperspectief voor medewerkers om optimaal bij te dragen aan de gewenste verandering. De ontwikkeling van deze vaardigheden bij leidinggevenden vraagt vaak expliciete aandacht. Het ontwerpen en uitvoeren van een leiderschapsprogramma – gekoppeld aan de veranderdoelen – kan hier een goede bijdrage aan leveren. Onze leiderschapstrajecten bestaan altijd uit een combinatie van het verwerven van nieuwe kennis en inzichten, het uitvoeren van opdrachten in de praktijk én het leren reflecteren op eigen gedrag.