Leiderschap en management development

Het behalen van de doelen van een organisatie is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het leiderschap, des te meer tijdens een organisatieverandering. De ontwikkeling van deze vaardigheden bij leidinggevenden is een vorm van gedragsverandering en vraagt vaak om expliciete aandacht.

Leiderschap binnen een organisatieverandering

Van leidinggevenden wordt gevraagd richting te geven aan verandering en een visie op de gewenste situatie te ontwikkelen en te communiceren. Zij vormen de leidende coalitie, sturen op de verandering én bieden ontwikkelperspectief voor medewerkers om optimaal bij te dragen aan de organisatie en gewenste veranderingen. Het ontwerpen en uitvoeren van een leiderschapsprogramma, altijd gekoppeld aan gestelde (verander)doelen, kan hier een goede bijdrage aan leveren.

Onze aanpak

Onze leiderschapstrajecten bestaan altijd uit een combinatie van het verwerven en begrijpen van nieuwe kennis en inzichten, het uitvoeren van opdrachten in de praktijk én het reflecteren op eigen gedrag en handelen. Wij werken hierin programmatisch en stellen de doelstellingen van de organisatie centraal. Hierbij besteden we aandacht aan leiderschap op drie niveaus, namelijk leading the organisation, leading others en leading yourself. In de uitvoering werken wij waar nodig samen met vertrouwde partners die gericht kunnen bijdragen aan inspiratie en persoonlijke- en/of teamontwikkeling.

Lees meer over andere expertisegebieden

Contact

Ook aan de slag met verandering? Of heeft u nog vragen over een bepaalde expertise of dienst? Neem contact met ons op.