| 2 september 2015 | Maarten Otto; Tessa Vermeulen; Marieke Dresme; Niekalbert Butz

Middenmanagement over slaagfactoren voor organisatieverandering