Tag Archives: Anne-Bregje Huijsmans

 • PDO+ ondernemen met professionals ton speet, rik Corman en anne-bregje huijsmans Ten have change management

  PDO+ ondernemen met professionals

  ‘Ik word gek van die partnerlunches. Ze lopen iedere keer uit, we discussiëren over details en als iemand er een keer niet bij was doen we het de volgende keer weer dunnetjes over’. Herkent u deze situatie? In veel professionele dienstverlenende ondernemingen (pdo’s) zijn dergelijke verzuchtingen te vinden. Professionals die goed zijn in hun vak …

  More
 • Publicaties Ten Have Change Management Veranderen advieskantoor advies

  De Veranderkracht van Nederland- onderzoeksrapport

  In de 2013-Troonrede heeft het kabinet aangegeven dat er grote veranderingen noodzakelijk zijn om de kracht en kwaliteit van onze samenleving vast te houden; in essentie de boodschap van het kabinet op Prinsjesdag. Het kabinet wil Nederland voorbereiden op de toekomst en hiervoor heeft zij plannen gemaakt. In de Troonrede is door het kabinet aan de …

  More
 • Publicaties Ten Have Change Management Veranderen advieskantoor advies

  De sterk veranderende externe context van de ziekenhuiszorg vraagt om effectieve en systematische besturing van de organisatie

  De ziekenhuiszorg staat voor grote uitdagingen. Zoals ook door de Raad van Volksgezondheid en Zorg is beschreven staat het Nederlandse ziekenhuis(landschap) onder druk door demografische, sociaaleconomische en technologische ontwikkelingen. Naast een toenemende vergrijzing en ontgroening zorgen de individualisering en diversiteit in de samenleving, in combinatie met een stijgende welvaart en beschikbaarheid van informatie, voor een …

  More
 • Publicaties Ten Have Change Management Veranderen advieskantoor advies

  Effectief besturen van publieke organisaties

  Terwijl de opgaven voor publieke organisaties steeds complexer worden, dienen zij tegelijkertijd doelbewuster en doelgerichter te opereren. Er wordt veel verwacht van publieke managers die binnen deze context een organisatie besturen. Het is de vraag hoe zij daar beter invulling aan kunnen geven.

  More
 • Publicaties Ten Have Change Management Veranderen advieskantoor advies

  Ziekenhuisfusies: als het moet dan kan het wel (slagen)

  Het artikel ‘Ziekenhuisfusies zonder winnaars’ in het NRC van het weekend van 5/6 januari spreekt boekdelen. Er lijkt een haast ongebreidelde drang om te fuseren en deze beweging lijkt nauwelijks meer te stoppen. Het in 2012 door KPMG geschreven rapport (‘Wie doet het met wie in de zorg’) onderschrijft deze tendens en stelt dat 80% …

  More
 • Veranderkracht verandering change

  De veranderkracht van Nederland

  Oproep van kabinet om te veranderen levert nog geen veranderkracht op in de samenleving.

  More
 • Veranderkracht succesvol doelen realiseren veranderen verandering change steven ten have wouter ten have anne-bregje huijsmans niels van der eng ten have change management Transitie

  Veranderkracht: succesvol doelen realiseren

  Managers worstelen dikwijls met het formuleren van een goede strategie voor de organisatie. Het is vaak moeilijk écht te kiezen en te prioriteren. Alles moet, alles lijkt belangrijk. Daarnaast blijkt het ook vaak lastig een gekozen strategie te vertalen in een verandervisie, een verhaal dat klopt én aanspreekt. Een goede strategie en verandervisie zijn een …

  More
 • Reconsidering change management evidence-based insights in change management practice Steven ten Have Wouter ten Have Anne-Bregje Huijsmans Maarten Otto

  Reconsidering Change Management: Applying Evidence-Based Insights in Change Management Practice

  Despite the popularity of organizational change management, the question arises whether its prescriptions and dominant beliefs and practices are based on solid and convergent evidence. Organizational change management entails interventions intended to influence the task-related behavior and associated results of an individual, team, or entire organization. There is a perception that a lot of change …

  More
 • Verandermanagement veranderd 18 kernideeën over veranderen getoetst wouter ten have anne-bregje huijsmans maarten otto en steven ten have ten have change management

  Verandermanagement veranderd

  Bij het veranderen van organisaties en gedrag laten managers en adviseurs zich vaak leiden door populaire managementideeën en niet-getoetste aannames. Regelmatig ontbreekt een goede onderbouwing of is er wetenschappelijke kennis die in een andere richting wijst. Verandermanagement veranderd toetst populaire opvattingen met behulp van onderzoek en de beschikbare evidence. De auteurs van Verandermanagement veranderd beschouwen …

  More
 • Publicaties Ten Have Change Management Veranderen advieskantoor advies

  Systematisch besturen door richting

  Zoals eerder aangegeven is de essentie van effectief kunnen besturen het begrijpen van de organisatie en het integraal naar de organisatie als systeem kunnen kijken. Voor de HRM-functie (en professional) betekent dit dat het helder moet zijn wat de richting van de organisatie is zodat hiervan afgeleid een passende HR-strategie kan worden opgesteld die maximaal …

  More