Training­
& opleiding

Door het verzorgen van trainingen versterken we het verandervermogen van de organisatie. In onze trainingen maken professionals kennis met ontwikkelde methodieken en toepassingen op het gebied van Veranderkracht. Wij passen de beste en meest recente veranderinzichten toe uit vakgebieden als organisatiekunde, psychologie, (verander)management, bedrijfseconomie en management control. Dit betreffen inzichten waarvan de werkzaamheid is bewezen, zowel wetenschappelijk als in de praktijk.

In onze trainingen leren we professionals onder andere een veranderdiagnose te stellen aan de hand van het Veranderkrachtmodel of VeranderCanvas. Dit vormt de basis voor het ontwerpen van een doordachte veranderaanpak. Daarbij besteden we aandacht aan inhoudelijke thema’s als organisatiestructuur, besturing, leiderschap, gedrag en cultuur.

Daarnaast verzorgen we trainingen voor (toekomstig) leidinggevenden. Leidinggevenden hebben een essentiële rol in de succesvolle realisatie van verandering. In deze training ontwikkelt de deelnemer kennis en vaardigheden op het gebied van verandermanagement en leert integraal te kijken naar organisatieverandering. Tot slot verzorgen we trainingen en opleidingen op maat, uiteraard afgestemd op hetgeen in de specifieke situatie nodig is.

Het VeranderCanvas is een krachtige methode om systematisch te werken, van idee naar aanpak. In deze training leren we je hoe je deze methode met jouw team in de eigen situatie op de juiste manier toepast en tot een effectief ingevuld VeranderCanvas komt. We leren je over de theoretische basis van het VeranderCanvas, bespreken verschillende werkvormen en geven praktische tips.

Als leidinggevende heb je een essentiële rol in de succesvolle realisatie van verandering. Je vormt een belangrijke schakel in de doorvertaling van strategische keuzes en verandering naar de werkvloer. Met deze training ontwikkelen wij jouw kennis en vaardigheden op het gebied van verandermanagement. Aan de hand van het Veranderkrachtmodel leren we je integraal te kijken naar organisatieverandering. Zo kun je effectiever invulling geven aan jouw rol in verandering en daarmee vergroten we het verandervermogen van zowel jouzelf als van de organisatie.

Om de verandercompetenties binnen jouw organisatie te ontwikkelen, geven wij ook op maat gesneden trainingen en opleidingen. Soms ontwerpen en begeleiden wij een volledige leergang, andere keren verzorgen wij specifieke trainingen als onderdeel van een breder management development traject. Wij komen graag met jou in contact om gezamenlijk een training of opleidingsprogramma op maat te ontwerpen.

Opleidingen aan de Universiteit

Wij zijn continu gedreven om onze kennis van het vak te vergroten. Dit doen wij door wetenschap en praktijk actief aan elkaar te verbinden. Naast het geven van trainingen verzorgen wij dan ook opleidingen aan de universiteit. Hiermee ontwikkelen wij de kennis op het gebied van verandermanagement bij studenten en professionals. Zo zijn wij verbonden aan de Executive Master Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnen deze opleidingen worden studenten, werkzaam in de beroepspraktijk, opgeleid tot veranderkundige professionals. Na het afronden van deze studie zijn zij zelfstandig in staat om complexe en multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van verandermanagement in (project)teams in samenhang op te lossen.

Daarnaast zijn wij verbonden aan de MBA Healthcare aan de Universiteit van Amsterdam. Hier verzorgen wij het vak Change Management, waar studenten inzicht krijgen in de relevante theorie en praktijk van verandermanagement.