Tag Archives: Steven ten Have

 • Organisatiebesturing: Koers uitzetten en koers houden Steven ten Have Wouter ten Have

  Organisatiebesturing koers uitzetten en koers houden : balanceren met strategie en prestatie-indicatoren

  Iedere manager weet waar het echt om gaat: niet het geweldige idee, maar de kwaliteit van de uitvoering. Organisatiebesturing draait om koers uitzetten en koers houden, willen en doen, strategie en prestatie-indicatoren. Het EFQM-model en de balanced scorecard zijn inmiddels gewaardeerde partners van managers die hun organisatie en besturing willen verbeteren. Maar er is meer. …

  More
 • Publicaties Ten Have Change Management Veranderen advieskantoor advies

  Het idee verandering

  Het idee verandering presenteert een model voor het bepalen van een veranderstrategie op basis van het type verandering en het type organisatie. Dit model wordt nadeer uitgewerkt aan de hand van de begrippen noodzaak, weerstand, momentum, cultuur en empowerment.

  More
 • Management modellenboek Ten Have Change Management

  Het Managementmodellenboek

  Managers en adviseurs lijken er gek op te zijn: modellen. Tegelijkertijd relativeren zowel de bedenkers als de gebruikers diezelfde modellen, Dat nodigt uit tot een verdere verkenning van wat een model nu is en wat het daadwerkelijk betekent of kan betekenen, in dit boek zijn zestig managementmodellen samengebracht. Een select gezelschap managers en adviseurs reflecteert …

  More
 • Voorbeeldig veranderen. Een kwestie van organiseren Steven ten Have

  Voorbeeldig Veranderen: Een Kwestie Van Organiseren

  Waardoor slagen sommige complexe ondernemingen erin over een langere periode doelgericht en doelbewust veranderingen te realiseren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft Steven ten Have de ondernemingen Nokia, Sollac, PTT Post en ST Microelectronics over een periode van circa tien jaar nauwlettend gevolgd. In het onderzoek is het perspectief van de general manager gekozen, …

  More
 • Binding en motivatie Steven ten Have

  Binding en Motivatie- acht adviezen voor employment marketing

  Dit boek gaat over twee belangrijke vraagstukken waar werknemers en werkgevers mee worstelen: motivatie en binding. Hoe komen managers aan goede medewerkers en hoe houden ze die vast? Nog maar enkele jaren geleden hadden werkgevers het voor het zeggen op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt was ruim en vanuit deze riante positie zagen maar weinig bedrijven …

  More
 • Key management models Steven ten have Wouter ten Have

  Key Management Models

  Key Management Models takes the reader through each of these essential management tools in a clear, structured and practical way by answering the following key questions: 1. What’s the big idea? 2. When do I use it? 3. In the final analysis, is it any good? From essential management tools like kaizen, overhead value analysis …

  More
 • Het boek verandering over het doordacht werken aan de organisatie Steven ten Have Wouter ten Have

  Het Boek Verandering: Over het doordacht werken aan de organisatie

  ‘Het Boek Verandering’ presenteert de belangrijke principes en kernkennis van organisatieverandering, zonder te simplificeren of te ideologiseren. Het beoogt een belangrijk deel van de ‘body of knowledge’ inzichtelijk te maken en verschillende vruchtbare perspectieven met elkaar te confronteren. Het doet dat door experts en leermeesters aan het woord te laten, de belangrijkste literatuur toegankelijk en …

  More
 • Aansturen Van Verzelfstandigde Organisaties Het Creëren Van Effectieve Verbindingen Tussen Beleid En Uitvoering

  Waar vroeger het maken en uitvoeren van beleid veelal plaatsvond onder één dak, is tegenwoordig een groot aantal uitvoeringsorganisaties verzelfstandigd. Bekende voorbeelden zijn de RDW en de IB-groep. Dankzij dergelijke verzelfstandigingen hebben de betreffende uitvoeringsorganisaties meer autonomie en eigen verantwoordelijkheid gekregen. Dit heeft veelal geresulteerd in concrete acties om de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering …

  More
 • Publicaties Ten Have Change Management Veranderen advieskantoor advies

  Veranderen als onderneming

  Change management is een vakgebied dat even populair als weinig succesvol lijkt te zijn. Het onderwerp is en blijft voor velen aantrekkelijk, maar de invulling is sterk normatief en wordt vaak gekenmerkt door eenzijdige en ideologische aandacht voor de ‘zachte kant’.Wat te weinig aandacht krijgt, zijn de zaken die werk en organisaties ook ‘ maken’: …

  More
 • Steven ten have wouter ten have barbara janssen zeventig vragen van managers over organisatieverandering

  Het Veranderboek – Zeventig vragen van managers over organisatieverandering

  Uit onderzoek is gebleken dat de verwachte gemiddelde levensduur van organisaties in de laatste twee decennia is teruggegaan van 20 jaar naar 12,5 jaar. De overlevingskansen van organisaties nemen af doordat ze zich niet voldoende aanpassen of zich juist te veel, te vaak of onnodig aanpassen. In al deze gevallen gaan organisaties niet goed om …

  More