| 7 september 1995 | Cees Sprenger, C.H. van Eijsden, Steven ten Have, e.a.

Vier competenties van de lerende organisatie


Goed zijn als organisatie is niet meer voldoende, goed blijven is tegenwoordig het parool. Dat betekent dat alle kansen en mogelijkheden om als organisatie te verbeteren moeten worden aangegrepen. Dat kan gebeuren op basis van toevalligheden, maar ook op een meer gestructureerde manier. Het concept van de lerende organisatie is een mogelijkheid om dynamiek in de organisatie te verankeren. Kennis is hierbij het sleutelwoord. Het is noodzakelijk dat het management ervoor zorgt dat medewerkers een continue kennisstroom op gang brengen.
In dit boek wordt die kennisstroom in vier competenties onderverdeeld. Absorptie is het opnemen van kennis van buiten, diffusie is het verspreiden van kennis binnen de organisatie, generatie is het ontwikkelen van kennis binnen de organisatie en exploitatie het benutten van kennis in nieuwe producten en diensten.

Uitgave datum: 09/01/1995
ISBN: 9061556856