Gedragsverandering

Vaak wordt ‘de cultuur’ aangevoerd als verklaring voor het niet realiseren van noodzakelijke of gewenste veranderingen. Het gaat hierbij echter om gedrag, en verandering van gedrag komt niet tot stand door medewerkers te blijven wijzen op expliciete en van boven opgelegde regels en waarden. Gedrag ontstaat op de werkvloer, vaak impliciet, door interactie tussen mensen. Cultuur doet dus ‘niets’, mensen doen ‘iets’.

Gedragsverandering start met begrip

Om cultuurverandering te realiseren werken wij met onze opdrachtgevers primair aan het begrijpen en beïnvloeden van gedrag. Om gedrag te veranderen, moet aansluiting worden gezocht bij de mensen om wie het gaat. Medewerkers en leidinggevenden in dit geval, op alle niveaus. Het doorbreken van oude patronen vraagt om het begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Gedrag is er immers met een reden. Vaak heeft het (in het verleden) wat opgeleverd voor de organisatie of het individu, en is het dus belangrijk om hierbij aan te sluiten en dit ook te erkennen. Door met medewerkers en leidinggevenden in gesprek te gaan over hun eigen waarden en drijfveren, en wat dit betekent voor hun gedrag en de manier van (samen)werken richting de toekomst, kunnen ze ontdekken hoe ze met hun eigen gedrag de gewenste verandering kunnen realiseren.

Onze aanpak

Onze aanpak richt zich op het goed begrijpen van de oorzaak van het huidige gedrag door het inzichtelijk maken van gedragspatronen: wat is de achtergrond van het huidige zichtbare gedrag en welke waarden en assumpties liggen daaraan ten grondslag. Dat is gebaseerd op het cultuurpsychologisch perspectief van o.a. Schein. Het afpellen van bestaand gedrag geeft handvatten voor het creëren van nieuw passend gedrag op basis van gemeenschappelijke taal. Daarnaast maakt het inzichtelijk welke stappen genomen moeten worden om het gewenste gedrag te verwezenlijken. Dit helpt teams en organisaties bij het realiseren van hun (cultuur)doelstellingen. Daarnaast biedt het aangrijpingspunten voor het uiten van passend voorbeeldgedrag vanuit het leidinggevend kader en het uitlichten van best practices.

Lees meer over andere expertisegebieden

Contact

Ook aan de slag met verandering? Of heeft u nog vragen over een bepaalde expertise of dienst? Neem contact met ons op.