Verandermanagement

Effectief verandermanagement bestaat uit het succesvol verbinden van inzichten uit verschillende vakgebieden en disciplines. Het Veranderkrachtmodel biedt een integraal raamwerk om naar veranderingen in organisaties te kijken. De verticale as vormt de verandervisie; de horizontale as de verandercapaciteit. Bij de verandervisie (Rationale en Effect) draait het om wat je wilt bereiken: waarom moet je veranderen en welke resultaten wil je met de verandering realiseren? Bij verandercapaciteit (Focus en Energie) gaat het om hoe je je veranderdoelen wilt bereiken: ondersteunen de inrichting en werkwijze van de organisatie (structuur, systemen, processen) de verandering en zijn de juiste mensen en middelen beschikbaar om de gewenste resultaten te realiseren? De verandering kan alleen gerealiseerd worden als de verandercapaciteit en de verandervisie op elkaar afgestemd zijn. Vanuit deze integrale visie op verandering stellen wij een diagnose voor het verandervraagstuk en ontwikkelen we samen een passende aanpak.