Strategie

Strategie en verandering kunnen niet zonder elkaar. Het realiseren van de strategie vraagt enerzijds om doordacht veranderen en anderzijds wordt veranderen niks zonder robuuste strategie. Met onze opdrachtgevers werken wij aan de totstandkoming, doorvertaling en realisatie van een heldere strategie.

Wat is een strategie?

Een effectieve strategie geeft richting aan de manier waarop de organisatie haar missie realiseert. Het kenmerkt zich door bewuste, onderbouwde en scherpe keuzes. Keuzes die antwoord geven op behoeften in de markt, aansluiten op de competenties van de organisatie, onderscheidend zijn én perspectief bieden op een gezonde toekomst. Ook in de snel veranderende wereld waarin we leven is het cruciaal een koers te bepalen waarmee je je onderscheidt van de concurrent en waarmee je tevens wendbaar bent en blijft. Het maakt prioriteren mogelijk. Dit is essentieel in een tijd waarin mensen, middelen en tijd schaars zijn. Een goede strategie brengt daarom ook in kaart waar jij als organisatie niet op ingaat en wat je daarmee links laat liggen.

Onze aanpak binnen strategie

Tijdens een strategietraject begeleiden wij organisaties om hun ambities waar te maken. We maken keuzes die de organisatie en haar medewerkers richting geven en door hen worden gedragen. We onderkennen daarbij vier fasen: richten, analyseren, matchen en kiezen. Middels deze fasen gaan wij op een methodische, pragmatische én inspirerende wijze te werk, met aandacht voor inhoud en proces. De implicaties van de strategische keuze kunnen grote impact hebben en leiden tot een omvangrijke veranderopgave voor de organisatie en haar medewerkers. Vanuit onze veranderkundige expertise kunnen wij deze opgave inzichtelijk maken, vertalen naar een passende aanpak en de implementatie begeleiden.

 Het StrategieCanvas

Onze kennis op het gebied van strategie is gemethodiseerd in het StrategieCanvas. Met het StrategieCanvas helpen we jou tot de koers te komen die past bij jouw organisatie. Een koers die zorgt voor het behoud van bestaansrecht en richting geeft aan de gehele organisatie. In het boek nemen we je mee in de vier fasen van strategievorming: Richten, Analyseren, Matchen en Kiezen. Deze fasen hebben we verrijkt met illustraties uit de praktijk en lessen die wij daaruit hebben getrokken. Wat werkt wel, en wat niet? En waarom? En onder welke omstandigheden? Afhankelijk van waar je als organisatie staat of waar je aandacht op dat moment naar uitgaat, ga je aan de slag. Soms ga je ‘heen en weer’ en grijp je terug op een stap die je eerder hebt gezet. Je bent in elk geval pas klaar als de vier fasen samen een kloppende puzzel vormen. Wie daarin slaagt, maakt échte strategische keuzes die richting geven en laat daarmee succes geen toeval zijn. Kortom, je werkt aan een strategie die werkt.

Lees meer over andere expertisegebieden

Contact

Ook aan de slag met verandering? Of heeft u nog vragen over een bepaalde expertise of dienst? Neem contact met ons op.