Strategie

Een strategie geeft richting aan de manier waarop de organisatie haar missie realiseert. Een solide strategie wordt gekenmerkt doordat er zodanige keuzes zijn gemaakt dat de specifieke competenties van de organisatie haar in staat stellen om blijvend toegevoegde waarde te bieden in een veranderende omgeving. Een heldere strategie heeft de essentiële functie van framing in verandering: zij biedt een gedeeld referentiekader of oriëntatiepunt dat focus geeft aan gezamenlijke actie. Een succesvolle verandering begint in vele gevallen met een heldere strategie. Andersom moet de verandering uiteraard bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie. Wij werken met onze opdrachtgevers aan het maken van scherpe en doordachte strategische keuzes. We werken methodisch, maken échte keuzes en besteden aandacht aan het creëren van draagvlak voor een inspirerende koers, die neergelegd wordt in een strategisch plan dat de organisatie en haar medewerkers richting geeft.