Organisatiestructuur en (be)sturing

Structuur en (be)sturing vormen samen een belangrijk onderdeel van de inrichting van een organisatie. Elke organisatie heeft structuur en sturing nodig om een organisatie te kunnen zijn. Het zijn belangrijke componenten om veranderingen in een organisatie te realiseren. Wij ontwerpen en implementeren samen met onze opdrachtgevers organisaties die van toegevoegde waarde zijn.

Het belang van een goede organisatiestructuur

Een effectieve organisatiestructuur en goede inrichting van de (be)sturing helpt de organisatie om haar doelstellingen gericht te realiseren. Het is met een goede structuur en (be)sturing mogelijk om de doelstellingen te vertalen naar alle organisatieniveaus, en zo met elkaar op effectieve wijze de missie van de organisatie te realiseren. Hierdoor snappen leidinggevenden en medewerkers welke bijdrage zij leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en in welk samenspel zij dit doen met andere afdelingen en teams.

Daarnaast zorgt een goede structuur ervoor dat kerncompetenties en vakmanschap aandacht krijgen en voortdurend in ontwikkeling zijn. Door de structuur en sturing ook goed af te stemmen op het gewenste gedrag, cultuur en leiderschap, versterken ‘harde’ en ‘zachte’ componenten elkaar. Daarmee ontstaat een coherente en doelgerichte organisatie.

Veranderingen binnen de organisatiestructuur

Veranderingen in de omgeving, een nieuwe missie en/of strategie of knelpunten in de organisatie kunnen aanleiding zijn om de organisatiestructuur aan te passen. In het werken aan structuur en sturing van de organisatie wordt vaak gezocht naar ‘quick fixes’. Dit is jammer, want het doelgericht inzetten van mensen en middelen in de organisatie vraagt juist om bewuste en onderbouwde afwegingen.

Onze aanpak

Wij werken met onze opdrachtgevers op integrale en systematische wijze – van topstructuur tot operating model – aan de juiste ordening en verbinding van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en overlegstructuren. Wij helpen bestuurders en leidinggevenden daarmee ‘in control’ te komen en voorkomen hiermee ondoordachte structuurveranderingen. Tijdens dit proces wordt bewust samengewerkt aan het zijn en blijven van een waardevolle organisatie voor bijvoorbeeld klanten, cliënten of de maatschappij.

Toepassing van organisatiekundige expertise en modellen

Samen komen we aan de hand van onze methodiek tot het juiste ontwerp van de organisatie. We staan naast je, kijken wat er speelt én wat nodig is. Beschikbare kennis en ervaring uit de organisatie worden zo optimaal benut. Wij voegen onze organisatie- en veranderkundige expertise toe door gebruik te maken van recente inzichten, zoals zelfsturing, agile en/of wendbaar organiseren, en van klassieke best practices, afkomstig van Mintzberg, Keuning, Campbell & Goold.

Lees meer over andere expertisegebieden

Contact

Ook aan de slag met verandering? Of heeft u nog vragen over een bepaalde expertise of dienst? Neem contact met ons op.